Privacy en de cloud

Privacy en de cloud zijn twee onderwerpen die in 2015 hot zijn en die vooral ook alles met elkaar hebben te maken. De twee grootste obstakels voor de cloud zijn informatiebeveiliging en de bescherming van persoonsgegevens. Dit jaar wordt de EU-verordening bescherming persoonsgegevens van kracht. Deze verordening is aanzienlijk scherper aangezet dan de huidige Wbp en verplicht de meeste organisatie volgend jaar onder andere een privacy officer in dienst te hebben. In het artikel ‘Privacy en de cloud’ geen bangmakerij maar praktische handvatten om hiermee om te gaan.

 

 

Bron: zbc.nu